Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
City of Fallen Angels - Cassandra Clare - böcker (9781442403550) Bokhandel
Grodan sover över - Max Velthuijs - böcker (9789150222975) Bokhandel

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Individual and Family Studies Student - Because I'm Not Allowed to Major Naps 150 Page Lined Notebook - Puddingpie Notebooks - böcker (9781092519380) Bokhandel in Taking qptbfq3978-Böcker

A Study Guide for Joseph Conrad's secret Sharer - Cengage Learning Gale - böcker (9781375387576) Bokhandel

Monster i höjden - Kalle Güettler Rakel Helmsdal Áslaug Jónsdóttir - böcker (9789173551601) Bokhandel

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Splat The Cat - Rob Scotton - pocket (9780007284542) Bokhandel

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Don't Touch My Hair - Sharee Miller - böcker (9780316562584) Bokhandel A Fabulous Fair Alphabet - Debra Frasier - böcker (9781416998174) Bokhandel
Påskberättelsen klara färdiga hitta - Vanessa Carroll Sandrine L'amour - böcker (9789173172462) Bokhandel
The Chocolate Touch - Patrick Skene Catling Margot (ILT) Apple Patrick Skene Catling - pocket (9780688161330) Bokhandel

Poop Is Power - Robin Michal Koontz - böcker (9781681913896) Bokhandel

Library Lion - Michelle Knudsen Kevin Hawkes - böcker (9780763637842) Bokhandel

Kontakt